Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης, υπομνήματος και γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου, του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

91

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: