Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την 75/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί του Χαρακτηρισμού χώρου Πρασίνου στο ΟΤ.Γ205 του Συν/μου Αγ. Νεκταρίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένη.

Αριθμός Απόφασης:

26

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

28/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: