Γνωμοδότηση διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου.

Αριθμός Απόφασης:

009

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

29/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: