Προσαρμογή του Σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου ΟΤΑ.

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: