Γνωμοδότηση Διατήρησης ή Απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου

Αριθμός Απόφασης:

041

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: