Μηνιαίες εκτυπώσεις των βιβλίων του ταμείου

Αριθμός Απόφασης:

040

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: