Γνωμοδότηση-Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο με τίτλο «ανάπλαση-μονοδρόμηση τμημάτων των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Γ. Χαλκίδη»

Αριθμός Απόφασης:

18

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: