Γνωμοδότηση επί της πρότασης Τροποποίησης –συμπλήρωσης του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

146

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: