Γνωμοδότηση για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων προς τον Σύλλογο Αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμπελοκήπων -Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

18

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: