Γνωμοδότηση για μετατόπιση περιπτέρου: α) Μετεγκατάσταση του περιπτέρου της δικαιούχου εκμετάλλευσης αυτού, Ψαλτοπούλου Μαρίας, από την οδό Λ.Καλλιθέας 72 (πρ.66) Δ.Κ.Αμπελοκήπων που βρίσκεται σήμερα, σε νέα θέση επί της οδού Ακριτών 29-31 και β) Καθορισμός της νέας θέσης περιπτέρου».

Αριθμός Απόφασης:

071

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: