Γνωμοδότηση για την διατήρηση ή όχι του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου 161.

Αριθμός Απόφασης:

60

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: