Γνωμοδότηση για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου σε σύλλογο του Δήμου μας

Αριθμός Απόφασης:

063

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: