Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος με αριθμό 1 στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 16, που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος μας, εμβαδού 94,40τμ του οποίου η μίσθωση έχει λήξει.

Αριθμός Απόφασης:

069

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: