Απόφαση διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου.

Αριθμός Απόφασης:

018

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: