Γνωμοδότηση περί της έγκρισης εκμίσθωσης στεγάστρων των στάσεων αναμονής των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης.

Αριθμός Απόφασης:

175

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

06/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: