«Γνωμοδότηση τροποποίησης της υπ΄ αριθμό 48/2011 ΑΔΣ (κανονισμός καθαριότητας)».

Αριθμός Απόφασης:

94

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: