Γνωστοποίηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της HUB Logistics Α.Ε. για την υφιστάμενη δραστηριότητα: «Αποθήκη Χημικών Προϊόντων & Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ)» στο υπ΄ αριθ. 45 αγρτ. Μενεμένης ΠΕ Θεσσαλονίκης ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2211854126).

Αριθμός Απόφασης:

40

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: