Έγκριση κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027, του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

41

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: