Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

322

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: