Κανονισμός λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων-γυμναστηρίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

005

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

28/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: