Λήψη απόφασης ανάκλησης της με αρ.πρωτ.7537/08-06-2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ»,στην οδό Πανταζοπούλου31 & Φιλιππουπόλεως,Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων,ιδιοκτησίας ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικηφόρου

Αριθμός Απόφασης:

006

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

28/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: