Κανονιστική Απόφαση προσδιορισμού όρων και ωρών λειτουργίας μουσικών οργάνων στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: