Κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού διαμερίσματος στην οδό Θεμ. Σοφούλη αριθ. 19-21 στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων.

Αριθμός Απόφασης:

30

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: