Κατακύρωση της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 407α4 δημοτικού ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

179

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: