Καταγγελία της μίσθωσης του δημοτικού αγροτεμαχίου υπ΄ αριθμ. 407βγ στην οδό Πόντου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης. Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.

Αριθμός Απόφασης:

222

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: