Κατανομή Α΄ Δόσης Λειτουργικών Δαπανών έτους 2023 για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

25

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: