«Ορισμός επιτροπής καταστροφής ή ανακύκλωσης ακατάλληλων προς χρήση αντικειμένων για το έτος 2023».

Αριθμός Απόφασης:

26

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: