«Κατανομή Δ΄ Δόσης Λειτουργικών Δαπανών έτους 2021 και Συμπληρωματική Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2021 για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

130

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: