20η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

131

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: