Κατανομή δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων.

Αριθμός Απόφασης:

87

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: