Κατανομή επιχορήγησης Γ’ δόσης 2014 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.

Αριθμός Απόφασης:

279

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: