«Κατανομή Επιχορήγησης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

002

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: