Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης έτους 2019. (άρθρο 217 του Ν. 3463/06)

Αριθμός Απόφασης:

001

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: