Κατανομή Γ΄ δόσης λειτουργικών δαπανών έτους 2017 για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

266

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: