Κατανομή Γ΄ Δόσης Λειτουργικών Δαπανών έτους 2021 για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων της Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

82

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: