«Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρου για τη στέγαση του 3ου 6/Θ Δημοτικού σχολείου Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης».

Αριθμός Απόφασης:

81

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: