Κατανομή στις σχολικές επιτροπές του Δήμου ποσού 281.769,84€ (1η και 2η επιχορήγηση έτους 2011 από το ΥΠ.ΕΣ. για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων).

Αριθμός Απόφασης:

173

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: