Κατάπτωση Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής σε πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στην οδό Θ.Χατζίκου 72 Κοινότητα Μενεμένης λόγω υπαναχώρησης από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Αριθμός Απόφασης:

41

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: