Κατάργηση του ΝΠΔΔ υπο το όνομα «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μενεμένης» του πρώην Δήμου Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

64

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: