Κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών

Αριθμός Απόφασης:

83

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: