Κατάρτιση και έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης¨

Αριθμός Απόφασης:

78

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: