Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ - πίνακας 5α ) «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

08/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: