Προσαρμογή του Σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2016 Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου ΟΤΑ

Αριθμός Απόφασης:

195

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

08/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: