Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ-πίνακας 5α) «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

202

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή