Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ‘’Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης ‘’ έτους 2022 - (Ο.Π.Δ.-Πίνακας Στοχοθεσίας).

Αριθμός Απόφασης:

305

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: