Αποδοχή ποσού ύψους 30.000,00€ ως επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αριθμός Απόφασης:

304

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: