Κατάρτιση ΟΠΔ (πίνακας 5) «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 2018».

Αριθμός Απόφασης:

323

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

05/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: