Κατάρτιση ΟΠΔ (πίνακας 5) «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 2023».

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: