Λήψη Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό Προέδρου και Αντιπροέδρου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

137

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: