Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ελεύθερων χώρων στάθμευσης οχημάτων

Αριθμός Απόφασης:

197

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: